درسهایی از قرآن موضوع:  قیام امام حسین علیه السلام برای امر به معروف

تاریخ آغاز:1393/8/8


تاریخ پایان:1393/8/14

   

 همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "33121" به شماره پیامک ۳۰۰۰۱۱۴ در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید 

«سؤالات مسابقه»

آیه 17 سوره لقمان، چه کسانی را سفارش به امر به معروف می کند؟ (امتیاز : 4)
    دانشمندان
    بزرگسالان
    نوجوانان
امام حسین علیه السلام، هدف خود از قیام عاشورا را چه امری بیان کرد؟ (امتیاز : 4)
    امر به معروف
    نهی از منکر
    هر دو مورد
شیوه اصلی اولیای الهی، در نهی از منکر چیست؟ (امتیاز : 4)
    گسترش کارهای معروف
    خشونت با گنهکاران
    بی اعتنایی به گنهکاران
آیه 41 سوره اسراء بر کدام شیوه دعوت تأکید دارد؟ (امتیاز : 4)
    بهره گیری از دوستی و محبت
    بهره گیری از قالب های مختلف
    بهره گیری از مکان و زمان مناسب
آیه 132 سوره طه، بر کدام امر به معروف تأکید دارد؟ (امتیاز : 4)
    امر به نماز
    امر به روزه
    امر به انفاق