درسهایی از قرآن موضوع: نیاز بشر به بعثت پیامبران


تاریخ آغاز:pasokhgar1393/10/18


تاریخ پایان:1393/10/24


برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "21211" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها تنها یک

کلیک روی بنر زیر می باشد در غیر این صورت 

ما راضی نخواهیم بودو شرعا حرام است .

            
  
 تاریخ آغاز:18 /10 /1393

تاریخ پایان 1393/10/24همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "21211 " به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنیدهزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پست قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است


«سؤالات مسابقه»


فوری : قابل توجه دوستان :


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پاسخ ها قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است و ما راضی نخواهیم بود.


مشاهده وب نمونه سوالات پایه ی هفتم و هشتم«سؤالات مسابقه»


1- آیه 107 سوره انبیاء به کدام ویژگی پیامبر اسلام اشاره دارد؟
1) عبادت پیامبر
2) رحمت پیامبر
3) عزت پیامبر
2- آیات اولیه سوره نجم بر چه امری تأکید دارد؟
1) عصمت پیامبر
2) بعثت پیامبر
3) عدالت پیامبر
3- آیه 58 سوره نمل بیانگر کدام ویژگی عصر جاهلی است؟
1) قتل و غارت
2) بی ارزش بودن دختر
3) قمار و شراب
4- از نظر قرآن، قانون گذاری حق کیست؟
1) خدا
2) پیامبر
3) بشر
5- آیه 33 سوره احزاب، به کدام ویژگی عصر جاهلی اشاره دارد؟
1) تبرج و جلوه گری
2) خیانت ورزی
3) جهل و بی سوادی
پاسخ :21211


موضوع بحث تاریخ پخش صوت PDF ویدئو
نیاز بشر به بعثت پیامبران  1393/10/18


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها تنها


یک کلیک روی بنر زیر می باشد


در غیر این صورت شرعا حرام است و


ما راضی نخواهیم بود