درسهایی از قرآن موضوع: ویژگی های انقلاب اسلامی ایران

تاریخ آغاز:pasokhgar1393/11/23


تاریخ پایان:1393/11/29


برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.  


 همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "--------" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید   

  

     تاریخ آغاز:23 /11 /1393

تاریخ پایان 1393/11/29همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "21231" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنیدهزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پست قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است


«سؤالات مسابقه»


فوری : قابل توجه دوستان :


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پاسخ ها قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است و ما راضی نخواهیم بود.


مشاهده وب نمونه سوالات پایه ی هفتم و هشتم«سؤالات مسابقه»


سوالات مسابقه :

 

1- محوریت انقلاب اسلامی ایران چه بود؟

  

1) تحقق خواسته های مردم

2) تحقق دستورات الهی

3) حفظ نام وطن2- شیوه امام در اداره کشور، مبتنی بر چه چیزی بود؟

  

1) آراء مردم

2) نظرات نخبگان

3) دیدگاه های خود

 

3- در نگاه امام، محدوده انقلاب اسلامی ایران کجا بود؟

  

1) محدود به مرزهای ایران

2) بدون مرزهای جغرافیایی

3) محدود به کشورهای اسلامی


4- مهم ترین خواسته ی مردم در انقلاب سال 57 چه بود؟

  

1) استقلال و آزادی

2) حکومت اسلامی

3) هر دو مورد


5- آیه 9 سوره قلم، به کدام خواسته دشمن اشاره دارد؟

  

1) سازش کاری

2) تفرقه و جدایی

3) غفلت و سرگرمی


پاسخ :21231


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها تنها


یک کلیک روی بنر زیر می باشد


در غیر این صورت شرعا حرام است و

ما راضی نخواهیم بود