درسهایی از قرآن موضوع:


تاریخ آغاز:pasokhgar1393/11/30


تاریخ پایان:1393/12/06

برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.     همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "12312" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید   

   

 تاریخ آغاز:30 /11 /1393

تاریخ پایان 1393/12/06همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "12312" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنیدهزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پست قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است


«سؤالات مسابقه»


فوری : قابل توجه دوستان :


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پاسخ ها قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است و ما راضی نخواهیم بود.


مشاهده وب  رمان رمان رمان«سؤالات مسابقه»1 -آیه 14 سوره طه به کدام ویژگی نماز اشاره دارد؟ (امتیاز : 4)
الف)غفلت زدایی
غرور زدایی
ظلم ستیزی
2 -«ایاک نعبد و ایاک نستعین» چه پیامی برای نمازگزار دارد؟ (امتیاز : 4)
نفی استعانت از دیگران
ب)نفی سلطه پذیری بیگانگان
نفی توسل به اولیای خدا
3 -آیات اولیه سوره مؤمنون به کدام ویژگی نمازگزاران اشاره دارد؟ (امتیاز : 4)
خشوع و تواضع
انفاق به محرومان
ج)هر دو مورد
4 -آیه 9 سوره جمعه به چه کاری فرمان می دهد؟ (امتیاز : 4)
الف)تعطیلی بازار هنگام نماز جمعه
تعطیلی بازار بعد از ظهر جمعه
تعطیلی بازار در تمام روز جمعه
5 -بیشترین فرمان الهی در کنار اقامه نماز چیست؟ (امتیاز : 4)
انجام روزه
ب)ادای زکات
تلاوت قرآن


پاسخ :12312

هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها تنها


یک کلیک روی بنر زیر می باشد


در غیر این صورت شرعا حرام است و


ما راضی نخواهیم بود