درسهایی از قرآن موضوع: نگاه نادرست، ریشه مشکلات فرد و جامعهتاریخ آغاز:pasokhgar1393/12/14


تاریخ پایان:1393/12/20

برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.

      

 

     تاریخ آغاز:14 /12 /1393

تاریخ پایان 1393/12/20همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "12331" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنیدهزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پست قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است


«سؤالات مسابقه»


فوری : قابل توجه دوستان :


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پاسخ ها قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است و ما راضی نخواهیم بود.


مشاهده وب  رمان رمان رمان«سؤالات مسابقه»


-آیه 177 سوره بقره، چه کاری را نیکی واقعی می داند؟ (امتیاز : 4)
ایمان به خدا
حفظ قبله اول
استقلال در قبله
2 -در فرهنگ دینی، چه کسی یتیم محسوب می شود؟ (امتیاز : 4)
کسی که سواد ندارد
کسی که ادب ندارد
کسی که دین ندارد
3 -آیات اولیه سوره یاسین، به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد؟ (امتیاز : 4)
عبادت خالصانه
تلاش مخلصانه
الگو بودن برای راه مستقیم
4 -آیه 102 سوره بقره از چه چیزی مذمت می کند؟ (امتیاز : 4)
یادگیری علوم کافران
یادگیری علوم غیردینی
یادگیری علوم غیر مفید
5 -در فرهنگ قرآن، همسر به چه چیزی تشبیه شده است؟ (امتیاز : 4)
لباس
آینه
خانهپاسخ :12331

هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها تنها


یک کلیک روی بنر زیر می باشد


در غیر این صورت شرعا حرام است و


ما راضی نخواهیم بود