درسهایی از قرآن موضوع:  عوامل ترک امر به معروف و نهی از منکر(1)

تاریخ آغاز:pasokhgar1394/08/07


تاریخ پایان:1394/08/14

برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.

     

      تاریخ آغاز:30 /07 /1394

تاریخ پایان 1394/08/06همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "12331" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنیدهزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پست قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است


«سؤالات مسابقه»


فوری : قابل توجه دوستان :


هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها کلیک

روی بنری که آخر پاسخ ها قرار دارد ، می باشد

در غیر این صورت شرعا حرام است و ما راضی نخواهیم بود.


جواب: 


12331

«سؤالات مسابقه»


1- کدام زن، با نهی از منکر خود جان حضرت موسی را نجات داد؟
1) همسر فرعون
2) مادر موسی
3) خواهر موسی

2- آیه 7 سوره محمد، به چه امری اشاره دارد؟
1) ورود در بهشت با یاری دین خدا
2) دریافت یاری خدا با یاری دین خدا
3) نجات از دوزخ با یاری دین خدا
3- آیه آخر سوره عصر به چه امری تأکید دارد؟
1) توصیه به حق
2) توصیه به صبر

3) پایداری در توصیه به حق
4- در صورتی که توبه واقعی باشد، خداوند چه گناهانی را می‌آمرزد؟
1) گناهان کبیره
2) گناهان صغیره

3) همه‌ی گناهان
5- قرآن کدام شیوه معاشرت را توصیه می‌کند؟
1) معاشرت بر اساس معروف
2) معاشرت بر اساس رحمت
3) معاشرت بر اساس رضایت


پاسخ :  12331
  

هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها تنها


یک کلیک روی بنر زیر می باشد


در غیر این صورت شرعا حرام است و


ما راضی نخواهیم بود