متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۴ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 4/08/96

متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۴ آبان ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  توبیخ و تشویق کارگزاران نظام

تاریخ پخش : 96/08/4 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن توبیخ و تشویق کارگزاران نظام

درسهایی از قرآن ۴ آبان ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۴ آبان ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 

ادامه مطلب