متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۵ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 5/11/96

متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  برکات انقلاب اسلامی

تاریخ پخش : 96/11/5 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن برکات انقلاب اسلامی

درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

 

ادامه مطلب