متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: آثار و برکات وقف در جامعه پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: آثار و برکات وقف در جامعه پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 95/09/18 ، هجدهم آذر 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 18/9/95 را برای شما عزیزان به صورت...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : آثار و برکات وقف در جامعه تاریخ پخش : 95/09/18 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن آثار و برکات وقف در جامعه درسهایی از قرآن 18 آذر 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 18 آذر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* در قبال استفاده از مطالب : دعا کنید برای سلامتی و موفقیت مدیر سایت...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: جایگاه وقف در اسلام پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: جایگاه وقف در اسلام پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 95/09/11 ، یازدهم آذر 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 11/9/95 را برای شما عزیزان به صورت کاملا...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : جایگاه وقف در اسلام تاریخ پخش : 95/09/11 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن جایگاه وقف در اسلام درسهایی از قرآن 11 آذر 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 11 آذر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* در قبال استفاده از مطالب : دعا کنید برای سلامتی و موفقیت مدیر سایت دوستان عزیز...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: غیرت دینی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: غیرت دینی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 95/09/4 ، چهارم آذر 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 4/9/95 را برای شما عزیزان به صورت کاملا اختصاصی آماده کرده است ،...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : غیرت دینی تاریخ پخش : 95/09/4 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن غیرت دینی درسهایی از قرآن 4 آذر 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 4 آذر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* در قبال استفاده از مطالب : دعا کنید برای سلامتی و موفقیت مدیر سایت دوستان عزیز ، لطفا هر هفته برای...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مرفّهین مؤمن و دردمند پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مرفّهین مؤمن و دردمند پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 95/08/27 ، بیست و هفتم آبان 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 27/8/95 را برای شما عزیزان به صورت...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : مرفّهین مؤمن و دردمند تاریخ پخش : 95/08/27 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن مرفّهین مؤمن و دردمند درسهایی از قرآن 27 آبان 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 27 آبان 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* در قبال استفاده از مطالب : دعا کنید برای سلامتی و موفقیت مدیر سایت دوستان...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مرفّهین بی‌درد و بی ‌تفاوت پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مرفّهین بی‌درد و بی ‌تفاوت پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 95/08/20 ، بیستم آبان 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 20/8/95 را برای شما عزیزان به...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : مرفّهین بی‌درد و بی ‌تفاوت تاریخ پخش : 95/08/20 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن مرفّهین بی‌درد و بی ‌تفاوت درسهایی از قرآن 20 آبان 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 20 آبان 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* در قبال استفاده از مطالب : دعا کنید برای سلامتی و موفقیت مدیر...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: علم آموزی، استکبار ستیزی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: علم آموزی، استکبار ستیزی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 1395/08/13 ، سیزدهم آبان 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 13/8/95 را برای شما عزیزان به...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : علم آموزی، استکبار ستیزی تاریخ پخش : 95/08/13 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن علم آموزی، استکبار ستیزی درسهایی از قرآن 13 آبان 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 13 آبان 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* در قبال استفاده از مطالب : دعا کنید برای سلامتی و موفقیت مدیر سایت...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: بهره‌گیری از سرمایه عمر پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: بهره‌ گیری از سرمایه عمر پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن تاریخ پخش برنامه : 1395/08/6 ، ششم آبان 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 6/8/95 رو برای شما عزیزان آماده کرده است ،...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : بهره‌گیری از سرمایه عمر تاریخ پخش : 95/08/6 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن بهره‌گیری از سرمایه عمر درسهایی از قرآن 6 آبان 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 6 آبان 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* موضوع: بهره‌گیری از سرمایه عمر تاریخ پخش: 6/08/95 بسم الله الرحمن الرحیم...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: ملاک‌های سنجش ایمان در اسلام پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: ملاک‌های سنجش ایمان در اسلام پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن تاریخ پخش برنامه : 1395/07/29 ، بیست و نهم مهر 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 29/7/95 رو برای شما عزیزان آماده...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : ملاک‌های سنجش ایمان در اسلام تاریخ پخش : 95/07/29 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن ملاک‌های سنجش ایمان در اسلام درسهایی از قرآن 29 مهر 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 29 مهر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* موضوع: ملاک‌های سنجش ایمان در اسلام تاریخ پخش: 29/07/95 بسم...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: بهره گیری از فرصت‌های زندگی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: بهره گیری از فرصت‌های زندگی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن تاریخ پخش برنامه : 1395/07/22 ، بیست و دوم مهر 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 22/7/95 رو برای شما عزیزان آماده...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : بهره گیری از فرصت‌های زندگی تاریخ پخش : 95/07/22 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن بهره گیری از فرصت‌های زندگی درسهایی از قرآن 22 مهر 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 22 مهر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* موضوع: بهره گیری از فرصت‌های زندگی تاریخ پخش: 22/07/95 بسم الله...

متن خلاصه : وب درسهایی از قرآن به هیچ ارگان و گروهی وابسته نبوده و در تاریخ 5 آبان 1393 ، فعالیت خود را با صرفا هــدف ارائه ی جواب سوالات مسابقه درسهایی از قرآن و متن سخنرانی حجت الاسلام قرائتی به شما عزیزان آغاز کرد، کـــــه شـکـر خـدای مــتـعـال ، بــه مــوفـقـیـت هــای زیــادی دســـت یــافــت. ** از حضور و همراهی شما عزیزان...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: کربلا، نمایشگاه عزّت و غیرت پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: کربلا، نمایشگاه عزّت و غیرت پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن تاریخ پخش برنامه : 1395/07/15 ، پانزدهم مهر 95 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 15/7/95 رو برای شما عزیزان آماده کرده...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : کربلا، نمایشگاه عزّت و غیرت تاریخ پخش : 95/07/15 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن کربلا، نمایشگاه عزّت و غیرت درسهایی از قرآن 15 مهر 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 15 مهر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* موضوع: کربلا، نمایشگاه عزّت و غیرت تاریخ پخش: 15/07/95 بسم الله...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن تاریخ پخش برنامه : 1395/07/08 ، هشتم مهر 95 با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر تاریخ پخش : 95/07/08 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر درسهایی از قرآن 8 مهر 95 *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 8 مهر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* موضوع: محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع : هنر معلم در تربیت نسل نو تاریخ پخش : 95/07/01 روز پنج شنبه جواب درسهایی از قرآن هنر معلم در تربیت نسل نو *برای مشاهده جواب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید* «سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن به همراه جواب سوالات درسهایی از قرآن » 1- آیه 257 سوره بقره بر چه امری تأکید می‌کند؟ 1) تعلیم و تربیت فرزندان...

متن خلاصه : مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: نقش امام باقر (ع) در پرورش عالمان دین پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: نقش امام باقر (ع) در پرورش عالمان دین تاریخ پخش برنامه : 1395/06/18 ، هجدهم شهریور 95 با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی درسهایی از قرآن به تاریخ 18/6/95 رو...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع: توقعات بجا و نابجا (2) پاسخ و جواب درسهایی از قرآن با موضوع توقعات بجا و نابجا(2) تاریخ آغاز: 1394/12/13 تاریخ پایان: 1394/12/19 برای مشاهده جواب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید همچنین می توانید با ارسال عدد 5 رقمی " 21322 " به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید....

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع: راه‌های اغفال شیطان و نفوذ دشمن پاسخ و جواب درسهایی از قرآن با موضوع راه‌های اغفال شیطان و نفوذ دشمن تاریخ آغاز: 1394/12/06 تاریخ پایان: 1394/12/12 برای مشاهده جواب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید. تاریخ آغاز: 1394/12/06 تاریخ پایان: 1394/12/12 هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها فقط یک کلیک روی...

متن خلاصه : جواب درسهایی از قرآن 1394/11/29 پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی درسهایی از قرآن موضوع: توقعات بجا و نابجا (1) پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع توقعات بجا و نابجا (1) 1394/11/29 تاریخ آغاز : 1394/11/29 تاریخ پایان : 1394/11/29 روز پنج شنبه پانزدهم بهمن ماه 94 ، ساعت 18:00 از شبکه یک سیما Q & A Lessons...

متن خلاصه : درسهایی از قرآن موضوع: احیای قرآن، از اهداف انقلاب اسلامی ایران پاسخ و جواب درسهایی از قرآن با موضوع احیای قرآن، از اهداف انقلاب اسلامی ایران تاریخ آغاز: 1394/11/22 تاریخ پایان: 1394/11/28 برای مشاهده جواب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید. تاریخ آغاز: 1394/11/22 تاریخ پایان: 1394/11/28 هزینه هر بار استفاده از این پاسخ ها...

متن خلاصه : جواب درسهایی از قرآن 1394/11/15 پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی درسهایی از قرآن موضوع: ویژگی های انقلاب اسلامی ایران پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع ویژگی های انقلاب اسلامی ایران 1394/11/15 تاریخ آغاز : 1394/11/15 تاریخ پایان : 1394/11/22 روز پنج شنبه پانزدهم بهمن ماه 94 ، ساعت 18:00 از شبکه یک سیما...