متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۰ مهر ۹۶ درسهایی از قرآن 20/07/96

متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۰ مهر ۹۶

درسهایی از قرآن موضوع :  بهره‌گیری از فرصت عمر

تاریخ پخش : 96/07/20 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن بهره‌گیری از فرصت عمر

درسهایی از قرآن ۲۰ مهر ۹۶ 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۰ مهر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*   

ادامه مطلب