متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 18 آذر 95

درسهایی از قرآن موضوع :  آثار و برکات وقف در جامعه 

تاریخ پخش : 95/09/18 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن آثار و برکات وقف در جامعه

درسهایی از قرآن 18 آذر 95 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 18 آذر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید*

   

ادامه مطلب