درسهایی از قرآن 08/07/95

درسهایی از قرآن موضوع :  محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ پخش : 95/07/08 روز پنج شنبه

متن درسهایی از قرآن محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر

درسهایی از قرآن 8 مهر 95

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 8 مهر 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید* 

  

ادامه مطلب