درسهایی از قرآن موضوع:  سخن و سیره پیامبر، دلیل حقانیت اسلام

تاریخ آغاز:pasokhgar1394/9/12


تاریخ پایان 1394/9/18

Q & A Lessons from the Quran 09.12.94 December 4 hours and 20 minutes Thursday


برای مشاهده جواب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید

     

  

ادامه مطلب