متن کامل سخنرانی استاد قرائتی 28 بهمن 95 درسهایی از قرآن 28/11/95

متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 28 بهمن 95

درسهایی از قرآن موضوع :  مسئولیت انسان در برابر دیده‌ها و شنیده‌ها

تاریخ پخش : 95/11/28 روز پنج شنبه 

متن درسهایی از قرآن مسئولیت انسان در برابر دیده‌ها و شنیده‌ها

درسهایی از قرآن 28 بهمن 95 

*برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن 28 بهمن 95 به ادامه مطلب مراجعه کنید*

    

ادامه مطلب