توضیحات : سایت رسمی استاد قرائتی جهت شرکت در مسابقات درسهایی از قرآن.
توضیحات : سایت تخصصی ارائه دهنده اخبار ، متن و پاسخ سوالات برنامه ی آموزنده درسهایی از قرآن .