متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 10/12/96 | 10 اسفند 1396 | دهم اسفند 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (2) پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (2) پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/12/10 ، دهم اسفند 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۰ اسفند ۹۶ درسهایی از قرآن 10/12/96 درسهایی از قرآن موضوع : شیوه درست تربیت (2) تاریخ پخش : 96/12/10 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن شیوه درست تربیت (2) درسهایی از قرآن ۱۰ اسفند ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۰ اسفند ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 3/12/96 | 3 اسفند 1396 | سوم اسفند 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (1) پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (1) پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/12/3 ، سوم اسفند 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۳ اسفند ۹۶ درسهایی از قرآن 3/12/96 درسهایی از قرآن موضوع : شیوه درست تربیت (1) تاریخ پخش : 96/12/3 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن شیوه درست تربیت (1) درسهایی از قرآن ۳ اسفند ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۳ اسفند ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه استفاده...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/11/96 | 19 بهمن 1396 | نوزدهم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شناخت ظرفیت‌های انسان پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شناخت ظرفیت‌های انسان پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/26 ، بیست و ششم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۶ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 26/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : شناخت ظرفیت‌های انسان تاریخ پخش : 96/11/26 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن شناخت ظرفیت‌های انسان درسهایی از قرآن ۲۶ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۶ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/11/96 | 19 بهمن 1396 | نوزدهم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی (2) پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی (2) پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/19 ، نوزدهم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۹ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 19/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : برکات انقلاب اسلامی (2) تاریخ پخش : 96/11/19 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن برکات انقلاب اسلامی (2) درسهایی از قرآن ۱۹ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۹ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 5/11/96 | 12 بهمن 1396 | دوازدهم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: هویت و بی‌هویتی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: هویت و بی‌هویتی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/12 ، دوازدهم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۲ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 12/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : هویت و بی‌هویتی تاریخ پخش : 96/11/12 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن هویت و بی‌هویتی درسهایی از قرآن ۱۲ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۲ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه استفاده از...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 5/11/96 | 5 بهمن 1396 | پنجم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/5 ، پنجم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۵ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 5/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : برکات انقلاب اسلامی تاریخ پخش : 96/11/5 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن برکات انقلاب اسلامی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه استفاده از...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 28/10/96 | 28 دی 1396 | بیست و هشتم دی 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/10/28 ، بیست و هشتم دی 96 وب درسهایی از قرآن ، در...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۸ دی ۹۶ درسهایی از قرآن 28/10/96 درسهایی از قرآن موضوع : تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ تاریخ پخش : 96/10/28 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ درسهایی از قرآن ۲۸ دی ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۸ دی ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 30/9/96 | 30 آذر 1396 | سی ام آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مؤمن واقعی، کافر واقعی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مؤمن واقعی، کافر واقعی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/30 ، سی ام آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۳۰ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 30/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : مؤمن واقعی، کافر واقعی تاریخ پخش : 96/09/30 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن مؤمن واقعی، کافر واقعی درسهایی از قرآن ۳۰ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۳۰ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 23/9/96 | 23 آذر 1396 | بیست و سوم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/23 ، بیست و سوم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۳ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 23/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : کسب علم یا اخذ مدرک؟ تاریخ پخش : 96/09/23 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن کسب علم یا اخذ مدرک؟ درسهایی از قرآن ۲۳ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۳ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 16/9/96 | 16 آذر 1396 | شانزدهم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/16 ، شانزدهم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۶ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 16/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام تاریخ پخش : 96/09/16 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام درسهایی از قرآن ۱۶ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۶ آذر ۹۶ به ادامه مطلب...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 9/9/96 | 9 آذر 1396 | نهم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/9 ، نهم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۹ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 9/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی تاریخ پخش : 96/09/9 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی درسهایی از قرآن ۹ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۹ آذر ۹۶ به ادامه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 2/9/96 | 2 آذر 1396 | دوم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/2 ، دوم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 2/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی تاریخ پخش : 96/09/2 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی درسهایی از قرآن ۲ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 25/8/96 | 25 آبان 1396 | بیست و پنجم آبان 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/8/25 ، بیست و...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۵ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 25/08/96 درسهایی از قرآن موضوع : وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام تاریخ پخش : 96/08/25 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام درسهایی از قرآن ۲۵ آبان ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 18/8/96 | 18 آبان 1396 | هجدهم آبان 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: خط شکنی جابر در اولین اربعین پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: خط شکنی جابر در اولین اربعین پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/8/18 ، هجدهم آبان 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۸ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 18/08/96 درسهایی از قرآن موضوع : خط شکنی جابر در اولین اربعین تاریخ پخش : 96/08/18 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن خط شکنی جابر در اولین اربعین درسهایی از قرآن ۱۸ آبان ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۸ آبان ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 11/8/96 | 11 آبان 1396 | یازدهم آبان 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مقاوم سازی جامعه در برابر خطرات و تهدیدها پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مقاوم سازی جامعه در برابر خطرات و تهدیدها پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/8/11 ، یازدهم آبان 96 وب درسهایی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۱ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 11/08/96 درسهایی از قرآن موضوع : مقاوم سازی جامعه در برابر خطرات و تهدیدها تاریخ پخش : 96/08/11 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن مقاوم سازی جامعه در برابر خطرات و تهدیدها درسهایی از قرآن ۱۱ آبان ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۱...