متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/7/97 | 19 مهر 97 | نوزدهم مهر 97 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: کربلا، اوج کمالات بشری پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: کربلا، اوج کمالات بشری پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 97/7/19 ، نوزدهم مهر 97 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : برای دریافت پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن چه کار می کنید؟ احتمالا اولین چیزی که به ذهن تان می رسد جستجو در اینترنت می باشد؛ این روش بسیار وقت گیر بوده و به احتمال 99 درصد بی نتیجه خواهد بود. اما بستر بسیار بهتری برای شما فراهم شده که به راحتی به نتیجه برسید ، اما چطور؟ در ادامه با ما همراه باشید ... معرفی...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 12/7/97 | 12 مهر 97 | دوازدهم مهر 97 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه اصحاب امام حسین و اصحاب کهف پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه اصحاب امام حسین و اصحاب کهف پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 97/7/12 ، دوازدهم مهر 97 وب درسهایی از قرآن ، در این...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 5/7/97 | 5 مهر 97 | پنجم مهر 97 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: برکت، در بهره‌گیری از اموال و امکانات پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: برکت، در بهره‌گیری از اموال و امکانات پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 97/7/5 ، پنجم مهر 97 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 10/12/96 | 10 اسفند 1396 | دهم اسفند 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (2) پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (2) پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/12/10 ، دهم اسفند 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۰ اسفند ۹۶ درسهایی از قرآن 10/12/96 درسهایی از قرآن موضوع : شیوه درست تربیت (2) تاریخ پخش : 96/12/10 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن شیوه درست تربیت (2) درسهایی از قرآن ۱۰ اسفند ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۰ اسفند ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 3/12/96 | 3 اسفند 1396 | سوم اسفند 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (1) پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شیوه درست تربیت (1) پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/12/3 ، سوم اسفند 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۳ اسفند ۹۶ درسهایی از قرآن 3/12/96 درسهایی از قرآن موضوع : شیوه درست تربیت (1) تاریخ پخش : 96/12/3 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن شیوه درست تربیت (1) درسهایی از قرآن ۳ اسفند ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۳ اسفند ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه استفاده...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/11/96 | 19 بهمن 1396 | نوزدهم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: شناخت ظرفیت‌های انسان پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: شناخت ظرفیت‌های انسان پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/26 ، بیست و ششم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۶ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 26/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : شناخت ظرفیت‌های انسان تاریخ پخش : 96/11/26 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن شناخت ظرفیت‌های انسان درسهایی از قرآن ۲۶ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۶ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 19/11/96 | 19 بهمن 1396 | نوزدهم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی (2) پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی (2) پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/19 ، نوزدهم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۹ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 19/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : برکات انقلاب اسلامی (2) تاریخ پخش : 96/11/19 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن برکات انقلاب اسلامی (2) درسهایی از قرآن ۱۹ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۹ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید*...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 5/11/96 | 12 بهمن 1396 | دوازدهم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: هویت و بی‌هویتی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: هویت و بی‌هویتی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/12 ، دوازدهم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۲ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 12/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : هویت و بی‌هویتی تاریخ پخش : 96/11/12 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن هویت و بی‌هویتی درسهایی از قرآن ۱۲ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۲ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه استفاده از...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 5/11/96 | 5 بهمن 1396 | پنجم بهمن 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: برکات انقلاب اسلامی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/11/5 ، پنجم بهمن 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۵ بهمن ۹۶ درسهایی از قرآن 5/11/96 درسهایی از قرآن موضوع : برکات انقلاب اسلامی تاریخ پخش : 96/11/5 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن برکات انقلاب اسلامی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۵ بهمن ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه استفاده از...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 28/10/96 | 28 دی 1396 | بیست و هشتم دی 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/10/28 ، بیست و هشتم دی 96 وب درسهایی از قرآن ، در...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۸ دی ۹۶ درسهایی از قرآن 28/10/96 درسهایی از قرآن موضوع : تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ تاریخ پخش : 96/10/28 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن تحصیل برای کسب علم یا اخذ مدرک؟ درسهایی از قرآن ۲۸ دی ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۸ دی ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 30/9/96 | 30 آذر 1396 | سی ام آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مؤمن واقعی، کافر واقعی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مؤمن واقعی، کافر واقعی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/30 ، سی ام آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات برنامه ی...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۳۰ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 30/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : مؤمن واقعی، کافر واقعی تاریخ پخش : 96/09/30 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن مؤمن واقعی، کافر واقعی درسهایی از قرآن ۳۰ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۳۰ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 23/9/96 | 23 آذر 1396 | بیست و سوم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: کسب علم یا اخذ مدرک؟ پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/23 ، بیست و سوم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب سوالات...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۳ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 23/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : کسب علم یا اخذ مدرک؟ تاریخ پخش : 96/09/23 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن کسب علم یا اخذ مدرک؟ درسهایی از قرآن ۲۳ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲۳ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه کنید* هزینه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 16/9/96 | 16 آذر 1396 | شانزدهم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/16 ، شانزدهم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۱۶ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 16/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام تاریخ پخش : 96/09/16 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن ارزش علم و دانش اندوزی در اسلام درسهایی از قرآن ۱۶ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۱۶ آذر ۹۶ به ادامه مطلب...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 9/9/96 | 9 آذر 1396 | نهم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/9 ، نهم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۹ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 9/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی تاریخ پخش : 96/09/9 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن مقایسه داشته‌ها و نداشته‌ها در زندگی درسهایی از قرآن ۹ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۹ آذر ۹۶ به ادامه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 2/9/96 | 2 آذر 1396 | دوم آذر 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/9/2 ، دوم آذر 96 وب درسهایی از قرآن ، در این مطلب جواب...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲ آذر ۹۶ درسهایی از قرآن 2/09/96 درسهایی از قرآن موضوع : پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی تاریخ پخش : 96/09/2 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن پاداش الهی، افزایش ظرفیت انسانی درسهایی از قرآن ۲ آذر ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی از قرآن ۲ آذر ۹۶ به ادامه مطلب مراجعه...

متن خلاصه : جواب سوالات درسهایی از قرآن 25/8/96 | 25 آبان 1396 | بیست و پنجم آبان 1396 مسابقه درسهایی از قرآن با موضوع: وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام پاسخ درسهایی از قرآن با موضوع: وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام پاسخ سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن استاد قرائتی تاریخ پخش برنامه : 96/8/25 ، بیست و...

متن خلاصه : متن کامل سخنرانی استاد قرائتی ۲۵ آبان ۹۶ درسهایی از قرآن 25/08/96 درسهایی از قرآن موضوع : وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام تاریخ پخش : 96/08/25 روز پنج شنبه متن درسهایی از قرآن وظایف ما در برابر پیامبران و امامان علیهم السلام درسهایی از قرآن ۲۵ آبان ۹۶ *برای مشاهده متن کامل سخنرانی استاد قرائتی درسهایی...