درسهایی از قرآن موضوع: جایگاه نماز در قرآن


تاریخ آغاز:pasokhgar1393/8/29


تاریخ پایان:1393/9/05


برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "
33212" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید


هزینه استفاده از این پاسخ ها یک صلوات و  دادن یک نظر در غیر این صورت ما راضی نخواهیم بود


تاریخ آغاز:29 /8 /1393

تاریخ پایان 1393/9/05

 

 

همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "  33212" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید


هزینه استفاده از این پاسخ ها یک صلوات و  دادن یک نظر در غیر این صورت ما راضی نخواهیم بود «سؤالات مسابقه»
1- آیه 73 سوره انبیاء، مردم را به چه کاری دعوت می کند؟
1) انجام کارهای نیک
2) اقامه نماز
3) هر دو مورد
2- در زمان جنگ، پایگاه اعزام نیروهای مردمی، کجا بود؟
1) مدارس و دانشگاه ها
2) پادگان های نظامی
3) مساجد محلی
3- آیه 50 سوره توبه به کدام ویژگی دشمنان اشاره دارد؟
1) جلوگیری از پیشرفت مسلمانان
2) ناخشنودی از پیشرفت مسلمانان
3) خشنودی از عقب ماندگی مسلمانان
4- بر اساس آیه 114 سوره هود، نماز چه نقشی در زندگی دارد؟
1) برطرف کردن گناهان
2) برطرف کردن فقر و تهیدستی
3) جلب رزق و روزی
5- آیه 102 سوره نساء به کدام نماز اشاره دارد؟
1) نماز در مسجد
2) نماز در جبهه
3) نماز درخانه

پاسخ :33212
موضوع بحث تاریخ پخش صوت PDF ویدئو
جایگاه نماز در قرآن 1393/8/29