درسهایی از قرآن موضوع: راههای دعوت به نماز


تاریخ آغاز:pasokhgar1393/9/13


تاریخ پایان:1393/9/19


برای مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 همچنین می توانید با ارسال عدد 5رقمی "
21331" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید


هزینه استفاده از این پاسخ ها یک صلوات و  دادن یک نظر در غیر این صورت ما راضی نخواهیم بود


تاریخ آغاز:13 /9 /1393

تاریخ پایان 1393/9/19

 

 

همچنین می توانید با ارسال عدد  5 رقمی "21331" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی بصورت جداگانه شرکت کنید


هزینه استفاده از این پاسخ ها یک صلوات و  دادن یک نظر در غیر این صورت ما راضی نخواهیم بود«سؤالات مسابقه»
 
1- آیه 16 سوره تغابن به چه امری اشاره دارد؟
 1) به جای آوردن حق و دستورات الهی
 2) انجام دستورات الهی در حد توان
3) کوتاهی مردم در انجام دستورات الهی
 2- آیه 33 سوره فصلت ، بهترین کار را چه می داند؟
 1) دعوت مردم به سوی خدا
2- دعوت مردم به ترک گناه
3) دعوت مردم به وحدت و اتحاد
 3- قرآن ، شیوه قیام و حرکت برای خدا را چگونه میداند ؟
 1) فردی و تنهایی
 2) گروهی و جمعی
3) هر دو مورد
 4- راه حضور نسل نو در مساجد چیست؟
1) تشویق دانش آموزان در مسجد
2) حضور امام جماعت در مدرسه
3) هر دو مورد
 5- بر اساس روایات ، کدام نعمت در قیامت مورد سوال قرار می گیرد؟
 1) عمر و جوانی
 2) علم و دانش
 3) رزق و روزی


پاسخ :
21331
موضوع بحث تاریخ پخش صوت PDF ویدئو
راههای دعوت به نماز 1393/9/13